Potlač obálokCena: 0.4€ (do 30 ks), 0.4€ (do 50 ks), 0.3€ (do 70 ks), 0.3€ (do 100 ks), 0.3€ (do 9999 ks)
Popis: symbol podľa typu oznámenia, cena nezahŕňa obálku
Zapísať do OBJEDNÁVKYMenovkyCena: 0.4€ (do 30 ks), 0.4€ (do 50 ks), 0.4€ (do 70 ks), 0.4€ (do 100 ks), 0.4€ (do 9999 ks)
Popis: 250g špeciálny grafický papier Conqueror biely, pí­smo podľa typu oznámenia
Zapísať do OBJEDNÁVKYMenuCena: 1.1€ (do 30 ks), 1€ (do 50 ks), 0.8€ (do 70 ks), 0.7€ (do 100 ks), 0.5€ (do 9999 ks)
Popis: 250g grafický papí­r Conqueror bílý, pí­smo a symbol podľa typu oznámenia
Zapísať do OBJEDNÁVKYĎakovacia kartaCena: 0.4€ (do 30 ks), 0.4€ (do 50 ks), 0.3€ (do 70 ks), 0.3€ (do 100 ks), 0.3€ (do 9999 ks)
Popis: podľa typu oznámenia
Zapísať do OBJEDNÁVKYKrabičky na výslužkuCena: 0.7€ (do 30 ks), 0.7€ (do 50 ks), 0.7€ (do 70 ks), 0.7€ (do 100 ks), 0.7€ (do 9999 ks)
Popis: 150x150x90 mm, atest pro ukládání potravin
Zapísať do OBJEDNÁVKYMapa na pozvánkyCena: 0.4€ (do 30 ks), 0.4€ (do 50 ks), 0.4€ (do 70 ks), 0.4€ (do 100 ks), 0.4€ (do 9999 ks)
Popis: Dodajte nám obrázok mapy a my ho na zadnú stranu pozvánky dotlačíme
Zapísať do OBJEDNÁVKY